Nau Mai, Haere Mai – Welcome

Nau Mai, Haere Mai

The word ‘Tupapa’ describes the place where the iwi (indigenous peoples) of Turanganui-a-Kiwa (Gisborne) connect through shared history and ancestry. Meet our region’s people, and discover the stories of their ancestors' journeys to and experiences of this place.

Nau mai ki Tupapa! He kohinga o nga korero tuku o nga iwi o Turanganui-a-Kiwa.

Explore Our Stories

Nga Korero

Chapter I

An Ocean Voyaging Culture

Te Whakatere Waka

The first people of Turanganui-a-Kiwa came by waka more than 700 years ago. These wooden canoes were crafted with great skill to weather the long, rough journey across the Pacific Ocean.

I nga ra o mua i u nga waka tipuna ki Turanganui-a-Kiwa mai i Hawaiki. He waka rangatira i eke nga tai nui, i nga tai roa.

ExploreNga Korero

Chapter II

Journey from Polynesia

Te Hekenga i Hawaiki

Follow the ancestors’ course from Polynesia to Turanganui-a-Kiwa.

Whai i te ara o nga tipuna mai i Hawaiki ki Turanganui-a-Kiwa.

ExploreNga Korero

Chapter III

Arrival in Aotearoa

Ka U ki Aotearoa

Learn about three ancestral waka that migrated to Turanganui-a-Kiwa: Horouta, Takitimu and Te Ikaroa-a-Rauru.

Ko Horouta, ko Takitimu me Te Ikaroa-a-Rauru nga waka i u ki Turanganui-a-Kiwa.

ExploreNga Korero

Chapter IV

Adapting to the Land

He Kaenga Hou

Discover how the first inhabitants interacted with this land: experience the landscape as they did.

Ka whakawhenua nga iwi i ona kaenga hou.

ExploreNga Korero

Chapter V

Encounters with Cook

Te Tutakitanga ki a Cook

Step into the events that occurred in 1769, when Maori, English and Tahitian cultures converged here.

I te tau 1769 ka tutaki te Maori, te Pakeha, me tetahi uri o Tahiti ki Turanganui-a-Kiwa.

ExploreNga Korero

Get the App

Tikina te Taupanga

Download the app to discover more stories of the landmarks and people that have shaped this place. With video tours from descendants, graphic novels, and more.

He korero ano, he kiriata, he pakiwaitara hoki no nga iwi, hapu o Turanganui-a-Kiwa kei te taupanga. Tikina atu!

Find out moreHei Apititanga

Visit the Tupapa Heritage Trail

Nau Mai ki Te Ara o Tupapa

Stand where our ancestors stood, see places that have shaped this country. Explore the Tupapa heritage trail and visit the Pacific Journeys map table atop the mountain Titirangi.

Takahia te ara o Tupapa, tirohia te mahere o Te Hekenga i Hawaiki kei te taumata o Titirangi, he kohinga o nga korero tuku iho o nga iwi o Turanganui-a-Kiwa.

About the trailHe korero ano mo Tupapa